Program Tanıtımı

Program Tanıtımı
Gıda işleme ve teknolojisi geniş uygulama alanına sahip bir çalışma alanıdır. Gıda üretim ve işlemlerin yorumlanması ve uygulanması için farklı çalışma alanları (makina, kimya, endüstri, ziraat vb) ile iş birliği içerinde olmalıdır. Gıda teknikeri ise bu alanlarda kurulması zorunlu bağlar nedeniyle vazgeçilmezdir: Hem gıdalar ve bileşenleri ile ilgili fiziksel ve kimyasal özelliklerin analizinde, hem de gıdaların üretimi, taşınması, depolanması, işlenmesi, ambalajlanması ve dağıtımında uygulama becerisine sahip olmalıdır. Çünkü Gıda Teknikeri, gıdalardan alınan numunelerde duyusal, fiziksel, kimyasal, fizyolojik ve mikrobiyolojik kontrol ve analizleri yapan sorumlu amiriyle birlikte verileri yorumlayan ara teknik elemandır. Üniversitemiz Gıda Teknolojisi Programında yetiştirilen gıda teknikerleri, gıda sektöründe görev alabilecekleri, gıda maddelerinin sağlık koşullarına uygun olarak toplanmasını, depolanmasını, üretilmesini, ambalajlanmasını, taşınması, gıdanın; fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kontaminasyonunun önlenmesi konularında kapsamlı bilgiler ile donatılarak mezun olmaktır. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu kampüsü Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nin tüm altyapı, laboratuvar ve sosyal imkanlarından faydalanabilmektedir. Ayrıca bölgenin en önemli teknolojik yatırımlarından olan ve Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi yerleşkesinde faaliyete geçen “Yenilik ve Dijital Dönüşüm Merkezi, Model Fabrika”; öğrencilerimizin inovatif çalışmalarında faydalanabilecekleri bir diğer ileri laboratuvar ve uygulama merkezidir.  

Gıda teknoloji programında, gıda sektöründe görev alan gıda teknikeri yetiştirmek amacıyla eğitim planı yürütülmektedir. 4 Yarıyıl süren eğitim süresince, gıdaların bileşimi, işlenmesi, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri, kalite kontrolü, gıda ile ilgili mevzuatları ve işletme kontrolleri konusunda teorik ve pratik bilgilere sahip olmakla için zorunlu ve seçmeli derslerin başarı ile tamamlanması gerekmektedir. Böylece, görev aldıkları gıda alanında problemlerini tanımlayarak çözüm üretebilecek mezunlar yetiştirilmektedir.

Program Hedefi
Bakış açısı geniş, alanı ile ilgili konularda kuramsal ve uygulamalı bilgiler ile teknik alanlarda üretken ve güncel bilgileri takip edebilme yeteneğine sahip, etkin iletişim kurabilen ve mesleki etik kurallarına uygun çalışan gıda teknikerleri yetiştirmektir. 

Programa Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemi ile sağlanmaktadır. Programımız, merkezi yerleştirme sınavı puan türünden Temel Yeterlilik Testine (TYT) göre öğrenci kabul etmektedir.

Mezuniyet Koşulları
Dört yarıyıldan toplam 120 AKTS kredili ders almak ve bu derslerden genel not ortalama puanı (GNO) en az 4 üzerinden 2 olacak şekilde başarıyla tamamlamak, ayrıca stajını başarılı bir şekilde tamamlamış olmak

İstihdam Olanakları
Bölüm mezunları, kamuda, gıda sanayinin çeşitli alt sektörlerinde üretim-tüketim zincirinin hemen her kademesinde yer alabilmektedirler. Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Türk Standart Enstitüsü, Yerel yönetimler,  gıda fabrikalarında üretim, araştırma geliştirme, kalite kontrol, dağıtım bölümleri, ve özel gıda, AR-GE ve kalite kontrol laboratuvarları bu alanlardan bazılarıdır.

DGS ile Geçilebilen Programlar
Ön lisans eğitimlerini başarıyla tamamlayan mezunlar gerekli sınavlara katılarak, üniversitelerin kontenjanları dahilinde, üniversitelerin,
  • Gıda Mühendisliği,
  • Beslenme ve Diyetetik,
  • Kimya,
  • Bitki Koruma,
  • Bitkisel Üretim ve Teknolojileri,
  • Gıda Teknolojisi ve
  • Tarımsal Biyoteknoloji gibi lisans programlarına dikey geçiş yaparak veya
  • Açık öğretim programları ile lisanslarını tamamlayarak mesleki gelişimlerini sürdürebilir.