Program Çıktıları

 • Alanı ile ilgili konularda kuramsal ve uygulamalı bilgi
 • Analitik ve matematiksel düşünme becerisi
 • Temel gıda teknolojileri  hakkında bilgi sahibi olmak, gıdaların kalite analizlerini yapabilmek ve sonuçlarını yorumlayabilmek, problemleri tanımak ve çözüm üretmek
 • Gıda maddeleri & bileşenleri, gıda kalitesi ve bunların insan sağlığı üzerindeki etkilerini yorumlayabilme
 • Üretimde hijyen ve sanitasyon standartlarına, mevzuata ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olmak
 • Gıda endüstrisinde kullanılan sistem ve prosesler hakkında bilgi birikimine ve kullanımları hakkında beceriye sahibi olmak
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü A2 genel düzeyinde kullanabilme becerisine sahip olmak
 • Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilme ve gelişmelerin gerektirdiği yeniliklere mesleki etik kurallara bağlı kalarak kolaylıkla uyum sağlayabilme becerisine sahip olmak
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde görev alma ve bireysel çalışabilme becerisi ile sorumluluk alabilmek
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olmak
 • Sosyal hakların evrenselliği, çevrenin korunması, kültürel değerler, iş sağlığı ve güvenliği konularında farkındalık ile hareket edebilmek