Program Eğitim Amaçları

  • Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikler ile gıda sektöründe görev yapabilecek gıda teknikerleri yetiştirmek.
  • Gıda teknolojisindeki gelişmeleri takip etmek ve değişen standartlara uyumlu üretim yapabilmek.
  • Gıda teknoloji üretim süreçlerini kavramak ve sorunlar hakkında çözümler üretmek.
  • Mesleki hayatlarında iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma bilinci ile etik değerlere bağlı çalışan teknik elemanların yetiştirmek.