Zorunlu Yabancı Dil I-II Muafiyet Sınavı Bilgilendirme

28 Eylül 2021 Salı

TARSUS ÜNİVERSİTESİ
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı
Zorunlu Yabancı Dil I ve II (İngilizce)
Muafiyet Sınavı Bilgilendirme Metni
Sevgili Öğrenciler;
Tarsus Üniversitesi ailesine hepiniz hoş geldiniz!
Üniversitemizde zorunlu hazırlık bulunan programlar haricindeki programlara yerleşen öğrencilerimiz, Zorunlu Yabancı Dil I ve II (İngilizce) derslerini almak zorundadırlar. Yeterli yabancı dil bilgisi olan öğrencilerimiz Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınavı’na katılarak bu sınavda başarılı oldukları takdirde bu derslerden muaf olurlar.
Bu sınav, öğretim dilinin tamamen Türkçe olarak yürütüldüğü programlarda, ilgili öğrencilerin Zorunlu Yabancı Dil I ve II (İngilizce) derslerinden muaf olmak için katıldığı muafiyet sınavını kapsamaktadır. Bu sınava girmek zorunlu değildir, öğrencilerimizin isteğine bağlıdır.
Bu sınava katılmayan ve sınavda başarısız olan öğrenciler, Zorunlu Yabancı Dil I ve II (İngilizce) derslerini alıp başarmak zorundadır.

Muafiyet sınavına girecek öğrenciler sınavdan en az üç gün önce sınava katılmak istediklerini bir dilekçe ile kayıtlı oldukları birime başvurmak zorundadır. Başvuru yapmayan öğrenciler sınava alınmazlar. Muafiyet sınavına herhangi bir sebeple girmeyen/giremeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılmayacaktır.
Yapılacak olan Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınavı’ndan başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 50 ve üzeri puan alınması gerekmektedir. Sınav A1-A2 seviyesinde olup dil-kelime bilgisi, diyalog tamamlama, Türkçe-İngilizce / İngilizce-Türkçe çeviri ve okuduğu anlama becerilerini ölçmeye yöneliktir.
Zorunlu Yabancı Dil I ve II (İngilizce) Muafiyet Sınavı çoktan seçmeli tek oturumluk sınavdan oluşmaktadır.
Sınav Tarihi ve Saati: 04.10.2021 Pazartesi 14:00

NotZorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınavı uzaktan (Google Meet ve Google Forms üzerinden eş zamanlı olarak) yapılacaktır. Sınav boyunca cihazlarınızın ses ve görüntü ayarları yapılmış olmalı ve kameranız sizi net görebileceğimiz bir açıda açık durumda olmalıdır. Gerekli ayarların yapılması öğrencilerin kendi sorumluluğundadır.
Üniversite tarafından sizlere özel olarak oluşturulan ad_soyad@tarsus.edu.tr uzantılı kurumsal mail adresleriniz ile Google Forms ve Google Meet’e giriş yapmanız gerekmektedir. Kurumsal mail adresine giriş için sorun yaşayan öğrencilerimiz Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile iletişime geçmeleri halinde bilgilendirme yapılacaktır. Sınavdan önce hatırlatma maillerini sizlere gönderilecektir. Sınav günü ve saatine kadar kurumsal mail adreslerinizi sık sık kontrol etmeniz, gerekli ayarları yapmış olmanız ve sizin tarafınızdan oluşabilecek sorunlara karşı gerekli bütün önlemleri almış olmanız gerekmektedir.